Vydarený dievčenský piatok v Dolnom Kubíne

02.03.2014 18:30

V posledný februárový deň bolo na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne naozaj rušno a veselo. To všetko preto, že sa tu uskutočnil už druhý ročník Turnaja dievčat do 15 rokov. Podujatie zorganizovala Ligová komisia 1. ligy žien a Metodické oddelenie SZĽH v zmysle „Projektu rozvoja a podpory ženského hokeja na Slovensku 2010 – 2014“, ktorý je schválený Výkonným výborom SZĽH a vychádza z požiadaviek IIHF. Jednou z úloh tohto projektu je aj rozvoj a podpora dievčenského hokeja, ktorý je rozhodujúci pre rozšírenie členskej základne na Slovensku.

„Turnaj dievčat do 15 rokov  sa môže pochváliť už svojim druhým ročníkom. Vlani sme ho zorganizovali v Prievidzi, tentoraz padla voľba na Dolný Kubín. Domáci, v osobe Ing. Štefana Belvončíka, nám tu vytvorili naozaj výborné podmienky.“  informovala Mgr. Ľubomíra Kožanová, predsedníčka Ligovej komisie 1.ligy žien. „Na turnaj boli pozvané dievčatá z celého Slovenska, ktoré pravidelne nastupujú na zápasy žiackych chlapčenských súťaží. V tejto sezóne je ich okolo 80 a je na nich z roka na rok vidieť veľký progres. To, že majú možnosť hrať a trénovať s chlapcami ich veľmi posúva vpred. Môžem povedať, že v tejto generácii  hráčok máme naozaj veľký potenciál do budúcnosti.“  dodala Mgr. Ľubomíra Kožanová.

Dievčatá počas celého dňa odborným okom pozorne sledovali krajskí tréneri, tréneri športových hokejových tried a supervízor SZĽH. Všetci pod taktovkou Mgr. Andreja Schöbera, vedúceho metodika SZĽH. 

Piatkový turnaj bol pre dievčatá ročníka 1999 a mladšie poslednou previerkou pred turnajom „Geneve Future Stars“ , ktorý sa uskutoční v termíne 27. – 30. 3. 2014 vo švajčiarskej Ženeve. Tohto turnaja sa dievčenský Výber Slovenska do 15 rokov zúčastní už tretí krát.

„Vďaku by som chcela vyjadriť všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať toto skvelé podujatie, ale najmä rodičom, ktorí sa venujú svojim dcéram a vedú ich k tak krásnemu športu, akým ľadový hokej je.  ĎAKUJEM! uzavrela podujatie predsedníčka Ligovej komisie 1. ligy žien Mgr. Ľubomíra Kožanová.

Všetky štatistiky turnaja, ako aj súpisky zúčastnených družstiev môžete nájsť tu.